Признаване и валидиране на компетентностите на професионалистите в сферата на социалната работа и на образованието:

https://drive.google.com/file/d/0B0WfDIElNHgVY2NNMmF1dVExOHM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B0WfDIElNHgVNkliclpWdGxEUDg/view?usp=sharing

comwork_admin
Признаване и валидиране на компетентностите на професионалистите в сферата на социалната работа и на образованието: https://drive.google.com/file/d/0B0WfDIElNHgVY2NNMmF1dVExOHM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B0WfDIElNHgVNkliclpWdGxEUDg/view?usp=sharing