Какво представлява Peer Review

 1. Какво представлява Peer Review?………………………………………………………………………… 1
 2. Защо го правим по проект COM_WORK?………………………………………………………………… 1
 3. Какви са резултатите, които очакваме да получим в края на тази дейност?…………. 1
 4. Как работим?………………………………………………………………………………………………………… 2
 5. Какви са задачите на координаторите на Peer Review във всяка държава (специфични езици)? 2
 6. Как социални педагози и професионалисти могат да участват?……………………………. 2
 7. Какъв принос очакваме от вас по време на тези дебати, разсъждения и предложения? 2
 8. Могат ли всички участници да имат достъп до тези заключения?………………………….. 2

1. Какво представлява Peer Review?

Това е запитване към професионалисти, които ежедневно работят с неактивни лица (NEET)

Нашето желание е, с този метод (peer to peer revision) да се даде обратна връзка и да се оцени напредъкът на работата по проект COM_WORK досега.

2. Защо го правим по проект COM_WORK?

COM_WORK е обмен на практики, създадени да разпознаят и валидират компетенции на професионалисти, работещи с неактивни лица. Освен това, основната му цел е да приложи методология за постигане на признаването и валидирането на формални и неформални умения.

Проектът COM_WORK, следвайки параметрите на Европейската класификация на уменията/компетентностите, квалификациите и професиите, цели да подобри междусекторното сътрудничество чрез изграждането на мост между различните институции – формални, неформални, и технологични, за споделяне на знания.

3. Какви са резултатите, които очакваме да получим в края на тази дейност?

Това са резултатите, до които сме достигнали по време на проекта:

 • Теоретична рамка за феномена, наречен NEET
 • Сравнителен анализ на национално и международно ниво за ситуацията на неактивните лица NEET във всяка от партньорските страни (Испания, Португалия, Италия и България)
 • Установяване на основните стратегически компетентности на професионалистите и обучителите, работещи с неактивните лица NEET

Нуждаем се от сътрудничеството на професионалисти, работещи с неактивни лица NEET с цел да достигнем следните резултати (тъй като сте професионалистите, които са запознати с компетентностите, необходими за по-успешно справяне със ситуацията на неактивните лица NEET):

 • Полезна информация за разработването на учебни уроци за социални работници и обучители, взимайки предвид стратегическите компетентности, които вече са в употреба.
 • Предложение за разпознаване и валидиране на компетентностите на тези професионалисти
 • Отворени дейности за млади хора и работници
 • Процес за разпространение на проведените дейности

4. Как работим?

Сътрудничеството по проекта се реализира от професионалисти и институции от всяка от партньорските държави. Всички те участват в първото проучване чрез работни групи, интервюта и дебати.

С цел събирането на данни и мнения няколко пъти се консултирахме с професионалисти от социалната сфера и експерти по темата. И сега е моментът, в който се нуждаем от вашия опит.

5. Какви са задачите на координаторите на Peer Review във всяка държава (специфични езици)?

Задачата на всеки координатор е да се увери, че максимален брой професионалисти и обучители работят и спомагат участието на повече участници в отвореното допитване (Open Audit.)

6. Как социални педагози и професионалисти могат да участват?

Достъпът е напълно свободен. На страницата на проекта (http://neet.caixademitos.com/) има прозорец с надпис Peer Review, където може да получите достъп до платформата, в която да се регистрирате като гост (login as a guest), за което не се изисква идентификация.

7. Какъв принос очакваме от вас по време на тези дебати, разсъждения и предложения?

Надяваме се, че можете като хора от практиката да допринесете с полезна информация, която да ни помогне за дизайна на учебните уроци.

8. Могат ли всички участници да имат достъп до тези заключения?

Да, всички могат да имат достъп до уеб страницата на проекта (www.comworkproject.org), където получените данни и направените заключения ще бъдат обобщени.

© All Right Reserved