София 12 юни 2015

Power Point

COM_WORK.
Обмяна на практики за признаване и валидиране на компетенции на професионалисти от социалната и образователната сфери

bul-meet bul-meet2 meet_bul2