Признаване и валидиране на компетентностите на професионалистите в сферата на социалната работа и на образованието

Признаване и валидиране на компетентностите на професионалистите в сферата на социалната работа и на образованието:

https://drive.google.com/file/d/0B0WfDIElNHgVY2NNMmF1dVExOHM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B0WfDIElNHgVNkliclpWdGxEUDg/view?usp=sharing

© All Right Reserved